تاريخ : سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۸۷ | 18:55 | نویسنده : مجتبي

تصنيف: يارا يارا گاهي ...

خواننده: عليرضا افتخاري

آلبوم: نيلوفرانه 1

 

يارا يارا گاهي دل ما را به چراغ نگاهي روشن کن

چشم تار دل را چو مسيحا به دميدن آهي روشن کن

 

بي تو برگي زردم به هواي تو ميگردم که مگر بيفتم در پايت

اي نواي نايم به هواي تو مي آيم که دمي نفس کنم تازه در هوايت

يارا يارا گاهي دل مارا به چراغ نگاهي روشن کن

 

به نسيم کويت اي گل به شميم بويت اي گل

در سينه داغي دارم از لاله باغي دارم

با يادت گل هر شب در دل چراغي دارم

باغم بهارم باش موجم کنارم باش

 

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي

دل بي تو به جان آمد وقت است که باز آيي

مشتاقي و مهجوري دور از تو چنانم کرد

کز دست بخواهد شد پايان شکيبايي

 

به نسيم کويت اي گل به شميم بويت اي گل

در سينه داغي دارم از لاله باغي دارم

با يادت گل هر شب در دل چراغي دارم

باغم بهارم باش موجم کنارم باش

 

بي تو برگي زردم به هواي تو ميگردم که مگر بيفتم در پايت

اي نواي نايم به هواي تو مي آيم که دمي نفس کنم تازه در هوايت

يارا يارا گاهي دل مارا به چراغ نگاهي روشن کن تا فدا کنم جان ودل برايت...

 

 پیچک